สินค้าล่าสุด
P85 อินโดลูกร้อย
ชื่อ P85สายพันธุ์ อินโดลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หูปนซอก หน้า หางจัดเชิงกัด .....
P291 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P291สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า ตา หูปนซอก หางเล็กน้.....
P545 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P545สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก หางประกอบเ.....
P155 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P155สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หู หาง เน้นหน้า เน.....
I3 อินโดลูกนอก
ชื่อ I3สายพันธุ์ อินโดลูกนอกอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า50% หาง50%เชิงกัด ดักตบ ดักแทง แทงแรงๆ ตบคำโต.....
I2 อินโดลูกนอก
ชื่อ I2สายพันธุ์ อินโดลูกนอกอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า25% หู50% หาง25%เชิงกัด ม้วนตบ ม้วนแทง ลำโตๆ .....
P258 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P258สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก บ่อเลือด หาง.....
P323 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P323สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา เน้นหน้า หางท้ายๆน.....
P238 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P238สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หู ซอก หางจัดๆเชิงกั.....
P86 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P86สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก หางเชิงกัด .....
I1 อินโดลูกนอก
ชื่อ I1สายพันธุ์ อินโดลูกนอกอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า50% หู25% หาง25%เชิงกัด ตบแทง กัดเร็วฉลาด มีล.....
P96 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P96สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้าซอก เน้นหน้าเน้นหู มีห.....
P92 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P92สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา เน้นหน้ารวมๆ มีหางท.....
P197 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P197สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด บ่อเลือด หูซอก หางเชิงกัด.....
P94 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P94สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก หางเชิงกัด .....
P131 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P131สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้า หูปนซอก หางเชิงกัด ก.....
P35 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P35สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา หูปนซอก เน้นหน้ามาก.....
MS1 มาเลยฺลูกนอก อีโปร์
ชื่อ MS1สายพันธุ์ มาเลย์ลูกนอกสถานที่เกิด ปอีโปร์ มาเลเซียอายุ 8 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หน้าตา หู หางเย.....
P522 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P522สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด แผลกัด เน้นหน้า เน้นหางจั.....
P116 มาเลย์ลูกร้อย ปทุมธานี
ชื่อ P116สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ซอก บ่อเลือด ตา หู หน้า ห.....
P14 มาเลย์ลูกร้อยปทุมธานี
ชื่อ P14สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก ตา บ่อเลือด เน้นหน้า เ.....
P111 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P111สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หูปนซอก หางเยอะเชิงกั.....
P262 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P262สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด หน้าหูปนซอก หางเยอะเชิงกั.....
P210 มาเลย์ลูกร้อย
ชื่อ P210สายพันธุ์ มาเลย์ลูกร้อยสถานที่เกิด ปทุมธานีอายุ 9 เดือนเต็มแผลกัด ปาก หน้า หางเชิงกัด กัดหน.....